page

Blog Archives

Fotki i plotki u marjel

Zdoła zmobilizować i obrócić przeciw czynnikowi, któremu ulec nie zamierza. Ale zależy to od bogactwa zbioru czynników wpływających na człowieka. Można więc powiedzieć, że im bardziej jest złożone uwarunkowanie ludzkiego zachowania, czyli im bogatszy repertuar czynników determinujących człowieka, tym większe są szanse jego wolności. Nic więc dziwnego, że im bardziej ubogie jest środowisko społeczno-kulturowe danej osoby, im jednostronniej oddziaływuje, bo ujednolica według jednego gchematu, tym mniejsze prawdopodobieństwo samodzielności tej osoby. Trzeba pamiętać, że bogactwo i wielorakość oddziaływań środowiska zależy nie tylko od stanu jego elementów, ale i od tego, jak człowiek per- cypuje i preferuje elementy swego otoczenia, czy jedynie biernie na nie reaguje, czy też sam na nie oddziaływuje, powodując się własnymi impulsami. W tym samym otoczeniu jeden człowiek niczego interesującego nie przeżyje i nie zauważy, albo tylko to przeżyje i to dostrzeże, co mu zaoferują, a inny przeżyje i spostrzeże wiele i to dzięki własnej inicjatywie i własnym staraniom. Ważne jest i to, że człowiek spostrzegający i myślący twórczo może sam stwarzać nowe sytuacje, może być produktywny i w związku z tym być w stanie sam stwarzać determinujące go czynniki, zrównoważając czy redukując wpływy czynników innych.